logoUBC18012014

 

PRAWNA OCHRONY PRACY

-dokumentacja kadrowa,(wdrażanie procedur wg.RODO)-
cena 100-300 PLN(decyduje ilość procesów)
-mediacje w konfliktach z pracownikami
reprezentacja sądowa, cena od 200 PLN
-procedury antymobbingowe ,zapobieganie dyskryminacji
-reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy
ceny od 100 PLN

TECHNICZNA OCHRONA PRACY
-szkolenia bhp- online/samokształcenie kierowane, ceny od 50 PLN za osobę
- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,cena 80 PLN
-postępowanie powypadkowe- cena150 PLN
-przeglądy warunków pracy- cena od 50 PLN
USŁUGI NA ZAMÓWIENIE  **HACCP**ISO

DODATKOWO  na zamówienie >SZKOLENIA * udzielanie pierwszej pomocy*
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.